Byggskedet kallas också för entreprenadskedet.
  • Entreprenaden, som är projektets utförandedel, ägs av entreprenören.
  • När bygget är färdigt lämnas entreprenaden över till byggherren/beställaren. Detta kallas för överlämnande av entreprenad.

Planering av entreprenaden

Under byggskedet/entreprenadskedet finns det mycket att hålla reda på – inte bara ritningar, personal och byggmaterial. Det krävs noggrann planering för att kunna hålla tiderna, inköp av material och verktyg, inhyrning av byggbodar och maskiner.

Ingen yrkesarbetare eller underentreprenör skall behöva vänta på att få komma till och arbeta pga av att andra inte är klara med sitt arbete eller materialleveranserna inte fungerat.

Annonsplats

En del i planeringen är materiallogistiken. Material som levereras till bygget skyddas mot skador, fukt och stöld.

Detta kunskapsområde tar här på Byggipedia upp sådant som handlar om just planering och de kunskaper som krävs för att hantera olika skeden av projektet.


Upphandlings- och entreprenadformer

Denna artikel kommer att genomgå granskning och publiceras åter efter eventuella uppdateringar. Upphandling av bygg- och anläggningsarbeten Innan en byggentreprenad ...
Läs Mer

Juridik för byggare


Annonsplats