Byggskedet kallas också för entreprenadskedet.
  • Entreprenaden, som är projektets utförandedel, ägs av entreprenören.
  • När bygget är färdigt lämnas entreprenaden över till byggherren/beställaren. Detta kallas för överlämnande av entreprenad.

Detta kunskapsområde tas här på Byggipedia upp sådant som handlar om planering av – och förutsättningar under – entreprenadskedet.

Annonsplats

Miljöpåverkan under entreprenaden

Miljöpåverkan från materialanvändning kan minskas genom god planering av projektet, bra styrning och tydlig information. Exempel på åtgärder som kan ...
Läs Mer

Branschstandarder

Om branschregler Ett antal branschorganisationer inom byggbranschen har tagit fram gemensamma standarder för utförandet. Syftet med branschstandarder är bl a ...
Läs Mer

ID06

ID06 är ett system för id- och närvarokontroll på byggarbetsplatser. På anslutna arbetsplatser skall alla medarbetare vara föranmälda och registrerade ...
Läs Mer

Upphandlings- och entreprenadformer

Denna artikel kommer att genomgå granskning och publiceras åter efter eventuella uppdateringar. Upphandling av bygg- och anläggningsarbeten Innan en byggentreprenad ...
Läs Mer

Läs mer:

Juridik för byggare

Annonsplats

Annonsplats