Kategoriarkiv: Inredning/Ytskikt

Kakel och klinker

Byggkeramikens historia

Att bränna lera till keramik har man kunnat sedan 10 000 år, det började i Kina och i mellanöstern med kärl för t ex spannmål, olja, vin.

Så småningom framställdes också plattor för golv av grovt formade och torkade lerklumpar. Leran fick mycket bättre hållfasthet när den brändes. Så småningom utvecklades det keramiska material som idag kalla keramiska plattor dvs kakel och klinker.

Materialegenskaper och kvalitet

Keramiska plattor finns i en mängd olika typer, kvaliteter, format, färger, ytstruktur och användningsområden. Materialet är också hållbart och beständigt över lång tid. Om det vittnar mängder av gamla, historiska byggnadsverk med keramik över hela världen.

Alhambra, Spanien. Foto: Stig Lodén

Det finns en indelning av byggkeramik olika produktgrupper efter egenskaper och användningsområden plattorna har. Olika lerkvaliteter och tillverkningsmetoder ger plattor med skilda förutsättningar.

Den egenskap som främst påverkar den keramska plattan egenskaper är porositet.  Värdet mäts som vattenabsorptionen i procent av produktens vikt.

Följande samband gäller för kakel eller klinkerplattans kvaltet:

 • Låg vattenabsorption => låg porositet och hög hållfasthet, frostsäkerhet etc.
 • Hög vattenabsorption => hög porositet och låg hållfasthet, frostsäkerhet etc.

Produktgrupper inom keramiska plattor

Indelning av keramiska plattor i produktgrupper, definitioner och krav på egenskaper som mått- och ytkvalité, fysikaliska egenskaper etc. framgår av gällande svensk/europeisk standard. En svensk version av denna finns översatt av Byggkeramikrådet.

Keramiska plattor delas in i 13 olika grupper

Standarden innehåller 13 olika grupper.  Tillverkningsmetod (formningsmetod) samt vattenabsorption i procent avgör vilken grupp produkten hamnar i.

Det finns huvudsakligen två formningsmetoder:

 • Torrpressning som är den i särklass vanligaste går ut på att ett relativt torrt lerpulver pressas till plattor högt tryck och bränns.
 • Strängpressning innebär att plastisk lermassa pressas genom munstycken före bränning.

Nedan tas de fyra vanligaste produkterna upp.

Kakelplattor

Torrpressade, glaserade plattor. Används på väggar, men bara inomhus i vårt bistra klimat, de är inte frostbeständiga. Men i t.ex. Portugal ser man dem ofta på husfasader.

Klinkerplattor

Glaserade eller oglaserade plattor, finns i en mängd olika format. Klinkerplattor för golv har ofta en glaserad yta som kan vara mer eller mindre sträv, anpassad för gångtrafik.

 • Klinker används på väggar och golv, inom- och utomhus.
 • Klinkerplattor med vattenabsorption under 0,5 % är i princip frostbeständiga.
 • Glasering innebär att en man låter en glasmassa flyta ut över plattornas yta. Vid bränningen förvandlas den till glas som kan vara blankt eller matt och oftast färgat.
Glaserade klinkerplattor (BKR)
Oglaserade klinkerplattor (BKR)

”Granitkeramik”

En stor grupp klinkerplattor kallas i Sverige ”Granitkeramik”. De har inget med granit att göra utan är sintrat stengods, keramik som närmar sig porslinskvalitet med bl a  följande egenskaper:

 • Vattenabsorption är ofta långt under 0,5 %.
 • Hög hållfasthet,

Denna plattkvalitet utgör en stor, och växande del av världens tillverkning av keramiska plattor och är vanliga på stora golv i köpcenter, flygterminaler samt som fasadbeklädnad t ex i ventilerade ytterväggskonstruktioner.

Granitkeramik (BKR)

På engelska heter granitkeramik ”porcelain tiles”.

Mosaikplattor

Mosaik är små plattor av keramik eller glas. Den används mest på väggar, men även på golv t.ex. i privata våtutrymmen.

 • Format från ca 10 x 10 mm upp till 100 x 100 mm.
 • Levereras och monteras sammanhängande i ark ca 300 x 300 mm.
 • Arken hålls ihop av nät av nylon eller liknande på baksidan.
Mosaikplattor (BKR)

Mosaik som sammanhålls med nät papper (kartong) ska inte användas i våtutrymmen eller utomhus.

Webbplatser

Byggkeramikhandbok

Källor och länkar

Kakel och klinker – Byggkeramik (Stig Lodén/Kunskapslänken.se)
Byggkeramikråder, BKR
Byggkeramikhandboken, BKH
Keramik och byggkeramik(Byggkeramikhandboken, avsnitt 2)
Byggkeramik (Byggipedia)

 

Glansvärden vid målning

Ytans karaktär har stor betydelse för hur kulören uppfattas. En matt yta upplevs som mindre kulörstark i motsatts till en blank yta som får en djupare och starkare kulör.

 • Sammetsmatt färg ger lugn och reflexfri yta.
 • Högblank yta är vanligt på målade snickerier som köksluckor och garderobsdörrar.
 • Blanka färger är tåligare mot repor och smuts och därför passar därför bra i hall, kök och tvättstuga.

Genom att måla olika ytor i samma kulörer men med olika glans för att skapa spännande effekter.

Metallisk yta
Metallic färg passar för dekorationsmålning inomhus på mindre väggytor, pelare, prydnadssaker och möbler.
Metallisk yta skapar ett spännande skimmer med intressanta effekter. Hur ytan upplevs beror dels på vilken form den har, hur ljuset faller på ytan och på hur du målar den eftersom olika målningssätt ger olika resultat.

Val av glansvärde

Takfärg
Sovrum, vardagsrum hall = 2-5 glans
Kök minst 20 glans som funktion för rengöring av smuts, fett mm.
Våtrum skall ha en funktion av vattentät, vattenavvisande målarfärg med minst 50 glans.
Trapphus korridorer mm har medelhöga slitageytor och skall ha minst 7-10 glans.
Väggfärg
Sovrum, vardagsrum, kontor hall, medel slitage minst 7-10 glans
Kök våtrum trapphus korridorer har samma glans och funktion på väggfärg som takfärg
Snickerifärg
Glansvärden 20-90 snickerier är hårt utsatta för slitage och smuts som socklar, dörrar, fönster, foder, karmar, luckor mm.
Metall
Har samma behov som snickerier, dvs 20-90.
Golvfärg
Betong har en komponents för medel slitage och två komponents för hård slitage glansvärden 70-90.
Trä: olja ger en matt och mjuk yta. Lack ger en hård och glansvärden mellan 20-90.
Fasader och snickerier
Mineraliska fasader är den skyddande ytan i sig själv men behöver en skydd för fukt. inträngning målarfärg i glansvärden matt.
Träfasader har en mindre slitage än fönster, knutar vindskivor men skall ändå utstå för som sol, vind, vatten, snö glans 20-60.
Fönster knutar vindskivor snickerier 40-90