Grundplan – Exempel

Grundplan – Ritningsnummer K320:05

Grundplanen visar bl a att det är ytterväggarna i projektet som är bärande.
På denna ritning redovisas snittmarkering i form av pilar. Vid varje snittmarkering finns en hänvisning till den ritning (ritningsnummer) där den markerade detaljen/sektionen redovisas.

Ritningsdetaljer (grund) för snittet 1-1 och för snittet från grundplan K320:05:

Samtliga grundsektioner finns på ritning K350:01