Rumsbeskrivning och förkortningar

Rumsbeskrivningen är ett vanligt text-dokument som anger rum för rum vilka ytskikt, golv, tapeter, färger som rummet skall ha samt övrig inredningen i rummet. Flera vanliga förkortningar används som är bra att kunna för att tolka bygghandingar.


=> Logga in för alla artiklar om ritningsläsning eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel