Sektions- och detaljritning – Exempel

Sektionsritning – Ritningsnummer K350:05

Detaljer från sektionsritning ovan:

Detaljritning – Ritningsnummer: K350:10

.