Elevationsritning – Regelstomme

Elevationer – Ritningsnummer: K335:27

Orienteringsskissen på ritningen (K335:27) visar vilken vägg (elevation 6S) den aktuella elevationen avser.

.