Elevationsritning – Regelstomme

Exempel på elevation för yttervägg – regelstomme.


=> Logga in för alla artiklar om ritningsläsning eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel