Materialhantering och transporter

Materialadministration, MA

På en byggarbetsplats hanteras, lyfts och transporteras stora mängder material varje dag.

Tornkran
Tornkran
 • Till bygget levereras nya byggmaterial som skall användas i projektet.
 • Från bygget transportera avfall i form av överblivet byggmaterial, pallar och emballage.
 • Vid rivningar och ombyggnader blir det mycket material som rivs ut och som skall transporteras bort.

Både vid nyproduktion, ombyggnader (ROT) och rivning sker dessutom en intern materialhantering på arbetsplatsen.

Annonsplats
mobilkranBMS
Mobilkran (BMS Kranar)

Materialtransporter på byggarbetsplatsen

bygghissHyrcity
Bygghiss (HyrCity)

Nya material och byggdelar transporteras till bygget och transporteras där till särskilda materialupplag.

Vissa byggdelar lyfts på plats och monteras direkt vid leverans men oftast sker en mellanlagring på arbetsplatsen.

Transporthjälpmedlen medför att större mängder kan flyttas samtidigt och att yrkesarbetare slipper onödigt tung belastning.

Annonsplats

Med hjälpmedel för lyft och transporter blir arbetet enklare och effektivare och risken för belastningsskador minskar.

handtruck handtruck.se
Handtruck. handtruck.se

Vanliga lyft- och transporthjälpmedel på bygget: 

 • Lyftkran
 • Hiss
 • Truck
 • Vagnar bl a fodervagn
 • Säckakärra
SäckakärraHörbybruk
Säckakärra, Hörbybruk

Det förekommer också tyngre maskiner och fordon som – liksom för kran –  kräver yrkesbevis som maskinförare.

Truck kräver normalt truckkort och genomgången säkerhetsutbildning.

TruckMisab
Truck  (Misab)
fodervagnStarkeArvid
Fodervagn (Starke Arvid)

 

Planering för materialhantering och upplag

Redan i tidig planering och inköpsskede tas hänsyn till byggarbetsplatsens logistik, Även säkerhet vid lyft och transport är viktig.

Annonsplats

Materialhanteringen placeras och logistiken planeras så att:

 • materialupplagen är så lättillgängliga som möjligt där det behövs
 • materialen inte skadas under lagringstiden, t ex av regn, fukt eller smuts
 • materialen inte är i vägen för arbeten eller andra transporter
 • materialupplagen behöver flyttas runt hela tiden

.

Annonsplats