Om värme och klimat i byggnader

Inomhusklimat och isolering

Olika byggmaterial och byggdelar har olika förmåga att leda värme eller att isolera. En byggnad värmeisoleras om det behövs för att få ett behagligt inomhusklimat och för att spara energi genom att minimera uppvärmningsbehovet under vintern – samt behovet av tillförd kyla (t ex luftkonditionering, AC) under sommaren.

Annonsplats
Annonsplats

Värmeledningsförmågan hos ett material har mycket med materialets densitet och porositet att göra. Ett poröst och ”luftigt” materialet brukar innebära att materialet har en bra värmeisoleringsförmåga, under förutsättning att luften inte rör sig i materialet. Mineralull och cellplaster är exempel på material som isolerar väl – både mot värme och mot kyla!

För värmeisolering i byggnader används bl a mineralull (stenull respektive glasull, cellplast och cellulosa. Förr i tiden användes t ex träspån, papper eller torv för att isolera byggnader.

Annonsplats