Fukt

Fuktkällor

Förutom regn och snö som kan orsaka fuktproblem finns flera andra fuktkällor som kan orsaka aproblem i byggnader Ytvatten Ytvatten/dagvatten ...
Läs Mer

Isoleringens funktion

Byggnadsisolering Isolering i byggnader kan ha olika funktioner beroende på placering t ex: i klimatskalet (ytterväggar och tak) - skydda mot värme på ...
Läs Mer

Fuktsäkert byggande

Fuktsäkert byggande innebär att byggnaden dimensioneras för att klara den fuktbelastning man kan räkna med. Läs mer: Åtgärder mot fukt ...
Läs Mer

Fuktproblem i hus

En byggnad och byggnadens material kan skadas av vatten och fukt från nederbörd, hög luftfuktighet och vattenånga, markfukt, byggfukt eller ...
Läs Mer
Laddar…

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bilder! Kontakta Beställ en licens eller kontakta Byggipedia om du vill använda innehållet i utbildningssyfte.