Fukt

Fuktkällor

Förutom regn och snö som kan orsaka fuktproblem finns flera andra fuktkällor som kan orsaka aproblem i byggnader Ytvatten Ytvatten/dagvatten ...
Läs Mer

Isoleringens funktion

Byggnadsisolering Isolering i byggnader kan ha olika funktioner beroende på placering t ex: i klimatskalet (ytterväggar och tak) - skydda mot värme på ...
Läs Mer

Fuktsäkert byggande

Fuktsäkert byggande innebär att byggnaden dimensioneras för att klara den fuktbelastning man kan räkna med. Läs mer: Åtgärder mot fukt ...
Läs Mer

Fuktproblem i hus

En byggnad och byggnadens material kan skadas av vatten och fukt från nederbörd, hög luftfuktighet och vattenånga, markfukt, byggfukt eller ...
Läs Mer
Laddar…

.

Annons


Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!