Byggnadsfysik handlar om temperatur inomhus och upplevt klimat i byggnader. I Sverige behöver de flesta hus värmas upp under vintern. Om det är varmt på sommaren används ibland kyla för att få ner temperaturen.

Värmeisolering – principer

Material och lösningar för värmeisolering Det går åt energi för att värma upp eller kyla ner en byggnad och energi ...
Läs Mer

Köldbryggor – riskkonstruktioner

Skaderisk och energiförlust Där ett material med dålig värmeledningsförmåga går igenom ett isoleringsskikt blir det en köldbrygga. Köldbryggan gör att ...
Läs Mer

Energiåtgärder i byggnader

Åtgärder för att uppfylla energikrav Energibesparande åtgärder lönar sig framförallt vid nybyggnad - både ur miljö och kostnadssynpunkt ...
Läs Mer
Annonsplats