Armerade betongkonstruktioner

På 1800-talet började stål användas för att armera betong. Armering förekommer idag också i många bärande murverk, t ex lättbetongkonstruktioner.

Armeringens funktion

Armering konstruktioner ökad hållfasthet. Arme­r­ingen förbättrar både drag-, tryck- och skjuvhållfastheten. Den fördelar belastningen och förhindrar sprickbildning i materialet.

Annonsplats

Förr byggdes bärande väggar som var betydligt tjockare, än de som byggs idag. Genom att armera konstruktionen kan samma hållfasthet uppnås utan att behöva bygga extremt tjocka väggar.

Armeringen möjliggör  ”slankare” betongkonstruktioner eftersom mängden betong kan minskas.

Armeringsarbete utförs på byggarbetsplatsen eller vid fabrik om betongelement förtillverkas (prefabriceras) där.

Annonsplats

Armeringskvaliteter

Annonsplats

Armering finns som olika kvaliteter och i en enda konstruktion kan olika dimensioner samt flera olika utseende på armering förekomma.

Stålets egenskaper beror på kolhalten som påverkar bl a mjukhet och seghet.

  • Legerat stål innebär att stålet blandats med tillsatsämnen för att förbättra vissa materialegenskaper.
  • Varmvalsat stål har hög draghållfasthet vilket är en viktig egenskap i betongs, som är ett sprött material med låg draghållfasthet.
  • Rostfritt stål används om det finns ökad risk för korrosion t ex där konstruktionen utsätts för vägsalt, stora temperaturvariationer.

Läs mer:

Annonsplats