Brandskydd av stålkonstruktioner

Eftersom stål förlorar sin hållfasthet vid höga temperaturer måste det brandskyddas genom målning eller inklädnad för att uppfylla kraven för stommaterial.

Annonsplats
  • Armering i betong skyddas av betongskiktet.
  • Gipsskivor och isolering i regelväggar bidrar till att öka stålets brandmotstånd.

Branddimensionering av stålkonstruktioner

Metoder finns för att beräkna stålets bärförmåga vid höga temperaturer.

Annonsplats

Genom att dimensionera stålkonstruktionen för aktuell temperatur kan ofta behovet av brandskyddsisolering reduceras. (Källas: SBI)

Läs mer:

Annonsplats