Sprickbildning i betong

Sprickbildning i betong

Sprickor i betongkonstruktioner kan uppstå vid temperaturförändringar då materialet utvidgas eller krymper ihop. Sprickor är antingen smala och tätt fördelade eller grova och glest fördelade.

Annonsplats
Annonsplats

Grova sprickor uppstår ibland i nyare konstruktioner månaderna eller åren efter att de tagits i bruk. Orsaken är ofta att byggnaden eller anläggning ”rör sig” eller ”sätter sig”. Det kan även handla om torksprickor.

Skjusprickor BE Group
Exempel på uppkomst av skjuvsprickor vid upplag av betong. Bild BEGroup.

Sprickor i betong påverkas av:

  • Armeringsmängden i förhållande till konstruktionens tjocklek och betongkvalitet.
  • Påkänningen i armeringsstålet:
    • Ju högre påkänning, desto grövre sprickor.
  • Täckande betongskikt:
    • Tjockleken hos det täckande betong­skiktet har betydelse både för sprickbildning, korrosions- och brandskydd. För tunt täckskikt klarar inte att ta upp den kraft som överförs från armeringen.
  • Effektiva höjden, dvs måttet från armeringens tyngdpunkt till kanten som utsätts för tryck:
    • Minskar effektiva höjden minskar också bärförmågan i motsvarande grad.

 Källor och länkar

Armeringshandboken 2012 (BE Group)

Annonsplats