Sprickbildning i betong

Det finns många orsaker till sprickor betong. Sprickor i betongkonstruktioner kan uppstå t.ex. vid temperaturförändringar då materialet utvidgas eller krymper ihop. Sprickor är antingen smala och tätt fördelade eller grova och glest fördelade.

Grova sprickor uppstår ibland i nyare konstruktioner månaderna eller åren efter att de tagits i bruk. Orsaken är ofta att byggnaden eller anläggning ”rör sig” eller ”sätter sig”. Det kan även handla om torksprickor.

Annonsplats

Sprickor kan leda till försämrad hållfasthet och i värsta fall leda till ras.

Sprickor i betongkonstruktioner kan uppstå och växa under lång tid och om de inte upptäcks i tid kan ras plötsligt uppstå.

Särskilt allvarligt är det om täckskiktet runt armeringen luckras upp så att armeringen börjar rosta.

Sprickor i betong påverkas av:
  • Armeringsmängden i förhållande till konstruktionens tjocklek och betongkvalitet.
  • Påkänningen i armeringsstålet:
    • Ju högre påkänning, desto grövre sprickor.
  • Täckande betongskikt:
    • Tjockleken hos det täckande betong­skiktet har betydelse både för sprickbildning, korrosions- och brandskydd. För tunt täckskikt klarar inte att ta upp den kraft som överförs från armeringen.
  • Effektiva höjden, dvs måttet från armeringens tyngdpunkt till kanten som utsätts för tryck:
    • Minskar effektiva höjden minskar också bärförmågan i motsvarande grad.
Annonsplats

Med rätt armering kan sprickor och hållfasthetsförluster förebyggas.

Dragarmering

dragarmering2 BEGroup
Bild: BE Group

Betong har relativt låg draghållfasthet.

För att undvika sprickor till följd av dragkrafter utförs dragarmering bl.a. i underkant av bjälklag.

Dragkrafterna uppstår till följd av bjälklagets nedböjning.

Annonsplats
Exempel på skjuvsprickor vid upplag:
Skjusprickor BE Group
Bild BEGroup.

Källor

Armeringshandboken 2012 (BE Group)

Annonsplats