Jord och sten är viktiga råvaror för bygg- och anläggningsbranschen. Kunskapen om jordarter och markegenskaper är grundläggande för bygg- och anläggningsverksamhet.

Material som används i bygg- och anläggningsverksamhet framställs ofta genom schaktning, krossning och sortering. Olika materialsammansättningar tas fram för att få de egenskaper som efterfrågas beroende på användningsområden.

Annonsplats
  • Stenmaterial används bland annat som ballastmaterial  i betong och vid markarbeten,
  • Grus- och stenmaterial används bland annat  som dräneringe- och fyllnadsmaterial vid anläggning av rör i mark
  • Makadam används som bärlager och dränering  vid grundläggning och anläggning av vägar.
  • Matjord används för att anlägga trädgårdar och parker.

Anläggningsmaterial

Jord- och stenmaterial som används i anläggningsbranschen och som ballast i betong kan delas i olika grupperingar. Gruppering beror på ...
Läs Mer

Användningsområden för jord- och stenmaterial

Nedanstående är några av alla exempel på fraktioner och användningsområden för sten- och krossmaterial i anläggningsbranschen. Stenmjöl & Makadam Stenmjöl: ...
Läs Mer

Miljöpåverkan under entreprenaden

Miljöpåverkan från materialanvändning kan minskas genom god planering av projektet, bra styrning och tydlig information. Exempel på åtgärder som kan ...
Läs Mer

Berg- och jordarter

Bergarter Bergarter bildas av ett eller flera mineraler, t ex kvarts, fältspat, glimmer. Ett mineral kan beskrivas: som en fast, oorganisk ...
Läs Mer

Länkar

Annonsplats