Användningsområden för jord- och stenmaterial

Nedanstående är några av alla exempel på fraktioner och användningsområden för sten- och krossmaterial i anläggningsbranschen.

Stenmjöl & Makadam

Stenmjöl: 0/2, 0/4, 0/8 – krossmaterial som bl a används vid stensättning i bruk för murning och plattsättning. De grövre fraktionerna används som ytbeläggning av grusplaner.

Annonsplats

Makadam utan nollfraktion, t ex  2/5 , 2/7 ,  7/11 , 8/16 , 16/32 , 32/64

  • från ca 2 mm bl a plattläggning. och halkbekämpning av gångbanor
  • från ca 7 mm bl a anläggning av grusgångar och gårdsplaner
  • från ca 16 mm bl a dränering, täktdikning, fyllning och dränering
  • från ca 32 mm bl a grovfyllning och dränering

Makadam med nollfraktion, t ex:

  • 0/16 slitlager på grusvägar som inte skall asfalteras
  • 0/32 vissa bärlager t ex  grusvägar samt underlag för asfaltbeläggning
  • 0/80 vissa förstärkningslager

Vid vägbyggnad är det typ av väg och hur den skall användas och trafikeras som avgör vilka material som behöver ingå  de olika skikten. Kraven normalt inte så höga på mindre skogsvägar och privata vägar.

Annonsplats

Vid vanliga vägprojekt skall bygghandlingarna ange vilka material som skall användas och hur de skall användas.

Naturgrus

Naturgrus/Singel t ex 0/8, 2/8, 8/16, 16/32

  • från ca 0 mm bl a fyllnadsgrus/sand, rörgravsgrus.
  • från ca 8 mm dräneringar och infiltrationsbäddar

Naturgrus får enbart användas dräneringar där det inte skall byggas ovanpå. Som kapillärbrytande skikt i grunder skall krossat material/makadam användas eftersom det ger högre stabilitet och hållfasthet.

Dekorsten

Naturgrus av olika dimensioner och färg används ofta som dekorsten i rabatter och planeringar.

Även makadam används ibland som dekor, t ex  om den är framställd av svart diabas.

Annonsplats

Läs mer:

Kunskap om jord- och stenmaterial

Väg- och anläggningsarbete

Annonsplats