Verktyg för olika bygg- och anläggningsarbeten

Exempel på val av verktyg och maskiner efter användningsområde.

Verktyg för montage och infästningar:

 • Hammare
 • Skruvmejsel
 • Skruvdragare
 • Bultpistol
 • Tänger såsom vanlig tång, plåttång etc

Verktyg för borrning och håltagning:

 • Borrmaskiner
 • Borrhammare
 • Verktyg:
  o Borr för metall, trä eller betong
  o Mejslar
  o Verktyg till träborr

Kapverktyg:

 • Vinkelkap
 • Handsågar
 • Elektriska handsågar
 • Stationära sågar
 • Plåtsax

Mätredskap

 • Tumstock
 • Stållinjal
 • Måttband
 • Laser
 • Snörslå (markering utsättning)

Utsättningsredskap som teodolit och avvägningsinstrument är exempel på avancerad utrustning vid utsättning.

Annonsplats
Annonsplats