Vad är validering?

Bedömning av kunskap

Syftet med validering är att den som saknar intyg, betyg eller yrkesbevis skall kunna få sina kunskaper bekräftade och dokumenterade i enlighet med de krav branschen ställer för olika yrken och lönenivåer.

För den enskilde innebär en validering t ex att kunna få ett arbete inom byggbranschen eller för de som redan arbetar i branschen att kunna höja sin lönenivå, byta arbetsgivare eller kunna verifiera sin kompetens vid eventuell arbetslöshet.

Byggindustrins arbete med validering fokuserar därför på att i första hand erkänna dokumenterade utbildningar och yrkeserfarenhet – och i andra hand genom praktiska och teoretiska tester. Flera av dem som valideras i Sverige har utländsk bakgrund. En del nöjer sig med en översiktlig kompetensbedömning eftersom det ofta räcker för att skaffa sig ett arbete.

Vanliga anledningen till att en byggnadsarbetare vill validera sin kompetens brukar vara:

 • Att kvalificera sig för ett arbete i på den svenska byggmarknaden
 • Att få ett svenskt yrkesbevis
 • Att få ”rätt” lön

En validering kan innebära att:

 • jämföra, t ex en dokumenterad utländsk utbildning och andra dokument om yrkeserfarenhet och värdera detta i förhållande till de svenska förhållanden och utbildningsnivåer.
 • testa personer utan utbildning men med lång bakgrund i byggbranschen eller med en äldre byggutbildning och dokumentera faktiska kvalifikationer.
 • säkerställa att yrkesarbetare som arbetar tillfälligt i Sverige har kompetens inom de säkerhetskriterier som gäller för att få arbeta på en svensk byggarbetsplats.

Valideringar kan utmynna i olika resultat t ex:

 • Ett svenskt yrkesbevis – t ex för byggnadsarbetare med många års yrkeserfarenhet inom den svenska byggbranschen. För att få ett svenskt yrkesbevis krävs att ett kompetensprov avläggs. Provet är på svenska.
 • Erkännandeintyg av validandens utbildningsdokument och/eller dokumenterat arbete inom bygg – t ex för utländska byggnadsarbetare.
 • Valideringsintyg – för alla som genomgått validering och behöver komplettera men som saknar anställning när validering görs.
 • Utbildningsbok för kompletterande utbildning – för den som har arbetsgivare och arbete i Sverige och om valideringen visar att det finns brister i kompetensen som skall kompenseras under den fortsatta lärlingstiden.
 • Tillfällig utbildningsbok – för yrkesarbetare från andra länder med tillfällig anställning i ett svenskt byggprojekt, den tillfälliga utbildningsboken gäller i 6 månader eller fram till dess att validering hunnit göras.

Validering för vem?

Nyttan med validering av yrkesarbetarens kvalifikationer kan ur arbetsgivarens perspektiv vara att kartlägga kompetenserna i företaget. Många arbetsgivare anser sig redan känna till sina anställdas kvalifikationer och potential. Att ge tjänstledigt för validering är både en praktisk fråga och en kostnadsfråga för såväl den anställde som arbetsgivaren och som måste vägas mot nyttan.

Det saknas statistik eller uppskattning över hur många byggnadsarbetare som validerats i Sverige. Enligt Valideringscentrum i Malmö  är det oftare yngre personer som väljer att fullfölja hela valideringsprocessen och komplettera med eventuell utbildning för att kunna skaffa sig ett svenskt yrkesbevis. De äldre är mer benägna att nöja sig med att få ett arbete.

Inte alla som har arbete men saknar yrkesbevis har intresse av att få validera sin kompetens. Ett exempel på detta var när företaget NCC erbjöd några anställda anläggningsarbetare utan yrkesbevis att validera sin kompetens. Några antog erbjudandet men inte alla. Samtliga var redan fullbetalda och arbetade sedan många år i företaget.

Källor och länkar

Validation of Construction workers (European Lifelong Learning Policy – Case study Sweden)