Arkitektoniskt perspektiv på värme och ventilation

En uppsats/examensarbete som verkar intressant:

Annonsplats

Hållbar design, energi, installationer och arkitektur

Följande frågeställningar tas upp:

Annonsplats

1. Vad finns det för värme- och ventilationssystem idag och hur har de utvecklats genom historien?

2. Hur kan man anpassa arkitekturen och energiförsörjningen så att värme- och ventilationssystemens verkningsgrad optimeras på ett energieffektivt sätt?

3. Hur kan man utforma energismarta hus som påverkas minimalt av yttre och inre påfrestningar såsom väderlek och brukarnas livsstil?

Hela boken (PDF) hittar du här: Värme och ventilationssystem – den historiska utvecklingen och det arkitektoniska samspelet

.

Annonsplats