Vad är miljövänligt?

Det finns tyvärr inget enkelt svar på vilka byggmaterial som är mest miljövänliga. Först och främst skall materialen vara anpassade till kraven i den aktuella byggnaden och hålla för det ändamål och under den tid man planerar att använda byggnaden för ett visst ändamål.

Annonsplats

Helhets- och livscykelperspektiv

Helhetsperspektivet bör vara utgångspunkt vid val av byggmaterial. Det påstås att den största miljöpåverkan sker under byggnaders bruksskede – inte under byggtiden. Det är också skillnad på ett enskilt materials miljöpåverkan vid t ex tillverkning och transport, och en hel byggnads miljöpåverkan under hela sin livslängd.

Ett material som verkar miljövänligt att producera men som måste bytas ut ofta kanske inte är det bästa för miljön eftersom byggnadsmaterial skall hålla länge. En byggnad som är billig i drift, hälsosam för människorna och som inte inte använder så mycket energi och andra resurser är kanske viktigast att åstadkomma och då bör ju material som håller för hela sin brukstid väljas.

Miljöpåverkan vid drift- och underhåll

För att kunna göra ett så bra materialval som möjligt bör man i möjligaste mån utgå ifrån hela byggnadens miljöperspektiv och säkerställa lämpliga materialval utifrån drift- och underhållsperspektiv. Materialvalet måste alltså ställas i relation till sin funktion i byggnaden.

Projektperspketiv viktigt vid materialval

Annonsplats

Eftersom det inte är självklart att vissa material skulle vara bättre än andra ur miljösynvinkel är det viktigt att ha kompetens och bra beslutsunderlag för att ta kunna ta ställning i varje projekt.

Det material som är bäst för ett projekt kan vara olämpligt i ett annat projekt med andra förutsättningar, konstruktionslösningar, uppvärmningssystem, klimat, brukare, underhållsperspektiv osv.


Så här skriver t ex branschorganisationen Isolerarna om miljövänliga val

”Alla fabrikanter hävdar givetvis att just deras material är det mest miljövänliga det mest optimala för vår miljö. Det ligger i sakens natur att alla isolerprodukter är miljövänliga eftersom de bidrar till energibesparingar som i sig är miljövänlig. Att besvara frågan om vilket material som är mest miljövänligt:

Annonsplats

Om det är en träprodukt eller en produkt bestående av returglas eller en annan som är gjord av gamla malda tidningar är stört omöjlig att besvarat. Här handlar det nog snarast om Din personliga övertygelse och eller Ditt ställningstagande. En hjälp till att själv skapa sig en uppfattning hittar Du under materialinformation.”
Källa: Isolerarna


Byggvarudeklaration (BVD)

Leverantörernas byggvarudeklarationer ger ett visst underlag för materialvalen  ett byggprojekt. En byggvarudeklaration säger dock inte så mycket om hur miljöpåverkan från en hel byggnad under dess livslängd. Detta handlar inte om enstaka material eller byggdelar utan  om hur man kombinerar olika material och byggdelar samt installationer.

Annonsplats