Att välja material

En del byggnadsmaterial används med ett huvudsakligt syfte och funktion i byggnads- och anläggningskonstruktioner. Ett byggmaterials användningsområde beror på dess materialegenskaper.

Annonsplats

En del material passar i bärande och stabiliserande byggdelar medan andra används som skydd t ex mot fukt eller värmeförluster. Utöver byggnadens bärande konstruktion är klimatskydd och fuktsäkerhet av hög prioritet. Materialens utseende (estetik) har också stor betydelse för utformning av synliga delar, t ex fasad och invändiga ytskikt.

Helhetsperspektivet bör vara avgörande

För varje konstruktion och ändamål finns därför ofta olika byggmaterial och kombinationer av byggmaterial att välja mellan. Vad som är mest lämpligt i det enskilda fallet
avgörs med hänsyn till bl a:

 • Helhetsperspektiv på byggnad och byggnadssystem, t ex byggnadsfysik, energikrav, U-värde, hur material och olika byggdelar fungerar tillsammans i konstruktionen samt vad byggnaden skall användas till, t ex bostad, industrilokal, kontor, dagis etc
 • Hållbarhet, kvalitet, livslängd, totalkostnad och underhållsaspekter
 • Energi, vid materialframställning och materialhantering samt under byggnadens brukstid(!)
 • Miljö, såsom arbetsmiljö, inomhusmiljö, hälsopåverkan respektive global miljöpåverkan.
 • Sist men inte minst: tycke och smak!

Tips inför materialval

 • Ta reda på materialens specifika egenskaper och lämplighet.Fakta om byggmaterial och materialegenskaper tillhandahålls av byggmaterialleverantörerna. Av intresse är bl a vilka råvaror och kemiskt innehåll, hållfasthet, fukt- och värmeegenskaper, t ex U-värde. Även kvalitetssäkring i tillverkningsprocessen samt produktmärkning, t ex CE-märkning, och avfallshantering vid t ex rivning är sådant som kan påverka materialvalen.
 • Fakta om byggmaterialen brukar finnas att ladda ner från leverantörernas hemsidor. Exempel på dokument att ladda ner:
  • Produktdatablad
  • Byggvarudeklarationer
  • Säkerhetsdatablad
  • Varuinformationsblad
 • Beakta byggnadens och de ingående byggdelarnas tilltänkta livslängd.
 • Väg inköpspriset mot praktiska aspekter som slitage, städning och underhåll – samt kostnaderna för detta under byggnadens hela livslängd.
 • Ta även hänsyn till arbetskostnad, projekttidplan samt andra praktiska och kvalitetsmässiga faktorer som rör själva byggandet. Mycket av den praktiska informationen kring användning av byggmaterial samt om arbetsmetoder etc finns också att ladda ner från leverantörernas hemsidor t ex:
  • Arbets- och monteringsanvisningar
  • Detaljritningar
  • Infästningar
  • Verktyg

Vanligen kan leverantören av ett visst material också ut information om kompletterande materialskikt i konstruktionen, t ex för luftljudsisolering och stegljudsisolering, fogar och lim eller ytskikt.

Annonsplats

Vad är hållbart – på riktigt?

Annonsplats

Gästartikel

Hållbara byggmaterial

Annonsplats