I bygg- och anläggningsprojektens tidiga skede utvecklas projektidén, bygglov och andra tillstånd söks och grundläggande beslut som styr utformning och budget för projektet tas.

Projektörer och byggföretag upplever många gånger att de kommer in för sent i processen. Anledning till detta kan vara tillämpning av lagen om offentlig upphandling och kanske även en tradition som lever kvar från den tid produktionsmetoderna och projektorganisationerna var mindre komplexa än de är idag?

Annonsplats

Om den kompetens och erfarenhet som finns hos konsulter och entreprenörer inte tas tillvara i den tidiga planeringen är risken att det uppstår onödiga hinder och problem som måste lösas senare i projektet.

Byggsamråd och kontrollplan

Krav enligt Plan- och Bygglagen (PBL) Så här skriver Boverket på sin hemsida om: - Byggsamråd enligt PBL: "När en ...
Läs Mer

Kontrollansvarig enligt PBL

Om kontrollansvar Om ett arbete kräver bygganmälan eller rivningsplan ska byggherren utse en kontrollansvarig. Tidigare benämning på denna roll var ...
Läs Mer

Bygglov och bygganmälan

Lov- och anmälningsplikt enligt PBL Många byggnadsarbeten kräver tillstånd innan de får påbörjas. För vanliga bygg- och anläggningsprojekt är det ...
Läs Mer

Byggherren – Vem är det?

Byggherren Byggherren är det den person eller företag som äger en fastighet som tar beslutet att bygga, riva eller bygga ...
Läs Mer
Annonsplats