Arbetsmiljöfaktorer – byggarbetsplatsen

 • Belysning, klimat (temperatur, drag)
 • Luft, föroreningar, farliga ämnen, smittämnen. allergener
 • Buller
 • Vibrationer
 • Ergonomi, Arbetsställning, Belastningsskador
 • Olycksrisk, fall, ras, påkörning, brännskador, skär- och stickskador
 • El, strålning, Elektromagnetiska fält

Buller, damm, vibrationer samt dåliga arbetsställningar med felbelastning av kroppen som följd. Detta är något som många byggnadsarbetare utsätts för dagligen på sitt arbete. Viktigt är att vet hur man skyddar sig mot långsiktiga arbetsskador.

Annonsplats

Läs mer om det hälsofarliga stendammet som är vanligt både vid bygg- och vid anläggningsarbeten: Skydd mot kvartsdamm

Informationsfilmer om skadliga vibrationer från maskiner:

Mindre allvarliga skador såsom skär-, stick- och klämskador förekommer säkert oftare än vad som rapporteras. Liksom incidenter, dvs saker som gått fel på bygget men där ingen blivit skadat och därför ingen uppföljning eller rapportering skett.

Här kan du läsa mer om Första hjälpen

Allvarliga olyckor sker tack och lov inte så ofta men ibland händer riktigt otäcka byggolyckor där både yrkesarbetare och andra skadats allvarligt eller till och med dör. Detta handlar då ofta om ras och fallolyckor eller olyckor i samband med fordon och transporter på eller vid arbetsplatser.

https://youtu.be/xYOiJ_UD8FA

Skydd mot arbetsskador och olycksfall

För att skydda sig själv och andra på arbetsplatsen behövs kunskap och information.

 • Kunskap om risker och vilka åtgärder som krävs vid olika arbeten och faser under ett projekt.
 • Information om pågående arbeten, avspärrningar och aktuell skyddsutrustning/åtgärder som ofta hittas i arbetsmijöplanen och bör gås igenom vid arbetsberedning innan nya arbeten påbörjas.

Läs mer om: Systematiska arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöplan

Läs mer om: Arbetsberedning

Vanliga skyddsåtgärder – personliga och kollektiva:

 • Personlig skyddsutrustning
 • Skyddande och lämplig klädsel
 • Belysning
 • Dammbegränsning
 • Lyft- och transporthjälpmedel
 • Personlig hygien vid hantering av farliga ämnen
 • Fallskydd, skyddsräcken
 • Gymnastik, uppvärmning och stretching
 • Friskvård
 • Kost, motion och vila på fritiden.

Läs mer: Kunskap om hälsa

Annonsplats