Arbetsmiljö på bygget

Arbetsmiljöfaktorer – byggarbetsplatsen

 • Belysning, klimat (temperatur, drag)
 • Luft, föroreningar, farliga ämnen, smittämnen. allergener
 • Buller
 • Vibrationer
 • Ergonomi, Arbetsställning, Belastningsskador
 • Olycksrisk, fall, ras, påkörning, brännskador, skär- och stickskador
 • El, strålning, Elektromagnetiska fält

Buller, damm, vibrationer samt dåliga arbetsställningar med felbelastning av kroppen som följd. Detta är något som många byggnadsarbetare utsätts för dagligen på sitt arbete. Viktigt är att vet hur man skyddar sig mot långsiktiga arbetsskador.

Mindre allvarliga skador såsom skär-, stick- och klämskador förekommer säkert oftare än vad som rapporteras. Liksom incidenter, dvs saker som gått fel på bygget men där ingen blivit skadat och därför ingen uppföljning eller rapportering skett.

Allvarliga olyckor sker tack och lov inte så ofta – men ibland händer riktigt otäcka byggolyckor där både yrkesarbetare och andra skadats allvarligt eller till och med dör. Detta handlar då ofta om ras och fallolyckor eller olyckor i samband med fordon och transporter på eller vid arbetsplatser.

Skydd mot arbetsskador och olycksfall

 • Personlig skyddsutrustning
 • Klädsel
 • Belysning
 • Dammbegränsning
 • Lyfthjälp
 • Personlig hygien
 • Fallskydd, skyddsräcken
 • Gymnastik – uppvärmning och stretching
 • Friskvård
 • Kost, motion och vila på fritiden

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera text eller bilder! Kontakta Beställ en licens eller kontakta Byggipedia om du vill använda innehållet i utbildningssyfte.