Arbetsmiljö på bygget

Arbetsmiljöfaktorer – byggarbetsplatsen

 • Belysning, klimat (temperatur, drag)
 • Luft, föroreningar, farliga ämnen, smittämnen. allergener
 • Buller
 • Vibrationer
 • Ergonomi, Arbetsställning, Belastningsskador
 • Olycksrisk, fall, ras, påkörning, brännskador, skär- och stickskador
 • El, strålning, Elektromagnetiska fält

Buller, damm, vibrationer samt dåliga arbetsställningar med felbelastning av kroppen som följd. Detta är något som många byggnadsarbetare utsätts för dagligen på sitt arbete. Viktigt är att vet hur man skyddar sig mot långsiktiga arbetsskador.

Mindre allvarliga skador såsom skär-, stick- och klämskador förekommer säkert oftare än vad som rapporteras. Liksom incidenter, dvs saker som gått fel på bygget men där ingen blivit skadat och därför ingen uppföljning eller rapportering skett.

Allvarliga olyckor sker tack och lov inte så ofta – men ibland händer riktigt otäcka byggolyckor där både yrkesarbetare och andra skadats allvarligt eller till och med dör. Detta handlar då ofta om ras och fallolyckor eller olyckor i samband med fordon och transporter på eller vid arbetsplatser.

Skydd mot arbetsskador och olycksfall

 • Personlig skyddsutrustning
 • Klädsel
 • Belysning
 • Dammbegränsning
 • Lyfthjälp
 • Personlig hygien
 • Fallskydd, skyddsräcken
 • Gymnastik – uppvärmning och stretching
 • Friskvård
 • Kost, motion och vila på fritiden

.

Annons


Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!