Hantering av personskador och byggolyckor

Denna sida baseras på underlag från:

Så här larmar du 112:
 1. Berätta vad som har hänt.
 2. Ange exakt adress och kommun.
 3. Svara på frågorna.
 4. Följ de larmoperatörens instruktioner.
 5. Avsluta inte samtalet förrän du får tillstånd att göra det.

Det går att ringa 112 även  från en telefonautomat utan att betala.

 • Röda Korset Sverige resp Finland,
 • Myndigheten för samhällsberedskap (MSB),
 • Sjukvårdsupplysningen samt
 • Exempel från byggbranschen.

Avsnittet beskriver första hjälpen vid:

 • Blödning
 • Benbrott
 • Brännskador
 • Medvetslöshet
 • Chock
 • Hjärt- och lungräddning

Förbandslåda

Länkar till källor, fördjupning, exempel och första hjälpen vid andra typer av skador, olyckor eller sjukdomsfall följer efter avsnittet


Första hjälpen vid blödning

Stoppa eller stilla en blödning:

 • Lägg genast ner en person som blöder rikligt!
 • Höj den blödande kroppsdelen, t ex arm eller ben
 • Stilla blödningen genom att med fingrar eller handflata trycka mot såret för att stoppa blödningen.
 • Lägg ett tryckförband på det blödande såret.
 • Stöd den blödande extremiteten i högläge.
 • Kontakta vårdcentral eller sjukvårdsupplysningen 1177 för vidare råd eller ring nödnumret 112 om du bedömer att det är nödvändigt.

Mer info: Stoppa en blödning (Sjukvårdsupplysningen)

OBS! Kraftig blödning och blodförlust på 20% eller mer kan leda till ett allvarligt tillstånd dvs. chock. Ge den skadade första hjälpen enligt reglerna för chock.

Att stoppa en blödning – exempel från byggarbetsplats

Att lägga tryckförband – Röda korset


Första hjälpen vid benbrott

Symptom vid benbrott är hård smärta, svullnad, onormal rörlighet och ömtålighet eller felställning.

Första hjälpen vid benbrott:
 • Stöd en bruten arm med hjälp av en huvudduk så att handen hålls orörlig.
 • Vid benbrott i nedre extremiteten kan man använda andra benet eller något annat hjälpmedel som stöd.
 • Transportera den skadade till vård.

Första hjälpen vid brännskador

Om huden inte avkyls kommer skadan inom 10-20 sekunder att tränga djupare in i vävnadsskikten.

Första hjälpen vid små brännskador:
 • Små skador kyls med svalt vatten tills smärtan går om.
 • Vid behov kan man lägga en salvkompressor och ett förband på skadan.
 • Byt förband med två dagars mellanrum.
Första hjälpen vid stora brännskador:
 • Stora brännskador avkyls endast en stund.
 • Skadan täcks med rena förband.
 • Den skadade extremiteten stöds i högläge.
 • Patienten behöver professionell vård.

Första hjälpen vid medvetslöshet

 • Försök väcka den medvetslöse genom tilltal och genom att ruska om.  Ring annars 112 och följd instruktioner som ges från nödcentralen
 • Vänd den som behöver hjälp på rygg och kontrollera om andningen är normal.
 • Öppna luftvägarna. Böj den personens huvud bakåt genom att lyfta det uppåt med ett grepp under hakspetsen med ena handen samtidigt som du trycker pannan nedåt med den andra handen.
 • Känn, titta och lyssna för att kontrollera andningen genom att:
  • lyssna efter andning
  • lägg din kind mot näsa/mun och känna om det kommer utandningsluft
  • kontrollera om bröstkorgen rör sig
 • Om andningen är normal:
  • Vänd den medvetslöse i framstupa sidoläge.
  • Håll luftvägarna öppna.
  • Kontrollera andningen tills professionell vård anländer.

Instruktioner med bilder: Första hjälpen vid medvetslöshet (vuxen person) (Röda korset)


Första hjälpen vid chock

Symptom på chock kan uppstå vid blödningar, allvarliga benbrott, brännskador, uttorkning och vid sjukdomsanfall samt elektriska stötar.

De vanligaste symptomen på chock:
 • Huden är blek och svettig, dvs kallsvettig
 • Den skadade fryser
 • Munnen är torr, den skadade är törstig
 • Pulsen blir snabbare och andningen kan bli ytlig
Första hjälpen vid chock:
 • Ge första hjälpen beroende av symptom
 • Placera den skadade liggande med nedre extremiteterna höjda.
 • Ring 112
 • Lugna och skydda den skadade mot kyla, täck honom med en filt, en jacka eller dylikt.

Hjärt- och lungräddning – HLR

Mer info: Hjärt- och lungräddning (Sjukvårdsupplysningen)


Krishjälp vid olycka

Genom att bete dig lugnt och målmedvetet vid arbetsplatsolycka skapar du som hjälpare en känsla av trygghet:

 • bete dig lugnt
 • tala med den skadade
 • lyssna på honom eller henne
 • stanna vid den hjälpbehövande, lämna honom eller henne  inte ensam
 • ta hand om och rör vid honom eller henne
 • berätta lugnt vad som har hänt och hur situationen framskrider
 • håll nyfikna på avstånd

Krisberedskap och rutiner för hantering av arbetsplatsolyckor är viktigt för att effektiv hantering vid olyckor och personskador.


Första hjälpen övriga tillstånd

Källa: Röda korset (fi)


Källor och länkar


.