Stenbelagda ytor för fordonstrafik

Stensättning av gator och uppfarter för fordon kräver en stabil underbyggnad. Material och teknik kan också anpassas efter trafikbealstning.

Gatsten

Smågatsten* läggs ofta i bågar. Genom att lägga bågen med samma riktining som trafiken tas trafiklasten upp bättre. Bågformen medför också att det stenar med olika storlek kan fördelas enklare.

Annonsplats

*Gatsten finns i några olika storlekar bland annat:
  • Smågatsten som är kubiska med siorna ca. 10cm.
  • Storgatsten är ca 20cm långa och ca 14-15cm breda och höga.
  • S.k. kattskallar som är hälften så stora som smågatstenen.

Eftersom gatsten inte har exakta mått ställs krav, på den, som sätter stenen att plocka och sammanfoga stenarna på ett bra sätt.


Betongsten

Om betongbeläggning utförs av betongsten, istället för med större betongplattor, blir det fler fogar som kan bidra till att ta upp de rörelser som fordonet för över på underlaget.

Annonsplats

Marktegel

Marktegel lämpar sig sällan lika bra som betong eller sten för frekvent fordonstrafik. Tegel har ofta en porösare struktur och är inte lika hållbart eller motsåndskraftigt vid t ex frost.

Läs mer:

Annonsplats

Annonsplats