Arkitekturen runt 1900-talets sekelskifte och framåt

Jugend

Jugendstilen förekom i både Tyskland och Norden och bestod i  experimenterade med  formspråk och material samt med  konstruktioner.

Nationalromantik

Nationalromantiska stilen baserades detaljer ur den nationella folkkonsten Den svenska nationalromantik bestod till stor av tegel, träpaneler och färger som falurött och herrgårdsgult.

Historiska byggnadsstilar:

Historiska byggnadsstilar. (Bild: Digitala Stadsmuseet via Historiska Stockholm))
Historiska byggnadsstilar. (Bild: Digitala Stadsmuseet, via Historiska Stockholm). Klicka på bilden för förstoring.

Modernism

TempiettoBramante
Kapellet Donato Bramante, i Rom, från 1502 är ett exempel på renässansens arkitektur. Foto: CarloMorino, Wikipedia

Bristen på arbetskraft efter första världskriget ledde till ökad industrialisering av byggandet.

Efter andra världskriget på 1950-talet ökade efterfrågan på bostäder.

Arkitekturen utvecklades för att passa efterkrigstidens nya behov.

Funktionalism och Strukturalism

  • byggnaderna betraktades som volymer och inte som fasta kroppar
  • användning av stål- eller betongkonstruktioner bidrog till att skapa en regelbundenhet i byggandet
  • byggnader utformas främst utifrån funktionen. Ornament och annan dekor används inte längre.
  • flexibilitet genom att låta en byggnadsstomme fungerar som ett ramverk, där vissa rums- och bostadsenheter kunde lägga till, ta bort eller ändras efter behov.

Postmodernism
Den postmodernistiska arkitekturen 1970- och 1980-talet karaktäriseras av återinförandet av dekor som saknar konstruktiv funktion.

Länkar och källor

Arkitekturens historia (Wikipedia)
Svensk arkitektur (Wikipedia)
Arkitektur genom tiderna (HSB)
Olika stilar genom åren (Historiska Stockholm)

Film om antiken till nutid: