Tegel

Artiklar – Tegel och murning

Traditionell murningsteknik

Utbildning i tegelbyggnad - från 1940 Ett stycke byggnadshistoria. Tidskriften Tegel som PDF. Artikelförslag följer efter varje rubrik nedan. Flera ...
Läs Mer

Tegelhistoria

Murnings- och Putsentreprenörerna, SPEF har tagt tillvara på en riktig kulturskatt, tidskriften Tegel från åren 1938-87 ...
Läs Mer

Webbplatser

Murning.nu

Länkar

ByggiTegel.se
Lärobok murningsteknik (Lars Nyqvist)
Konstruktionsteknik – Murverk med tegel (Lars Gustavsson).

Kunskapsport för byggare