Denna sida innehåller information och exempel som ibland förändras. Kontrollera vid behov detaljer, såsom aktuella anvisningar, föreskrifter, lagar eller standarder, med respektive myndighet eller utgivare!

Behörigheter för motorredskap

Behörighetsklasser för motorredskap

Motorredskap är ett motordrivet fordon som är byggt huvudsakligen som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av gods.

 • Hjullastare, grävmaskiner och grävlastare tillhör till exempel alla fordonsslaget ”Motorredskap”.
 • Minigrävare och truckar är andra exempel på arbetsfordon som inte kräver yrkesbevis men väl en anpassad utbildning i handhavande och säkerhet.

Motorredskap delas in i två olika klasser och behörighetsnivåer. Skillnaden mellan de båda är hastigheten som de framförs i.

Annonsplats

Motorredskap klass I

 • konstruerade för en hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen (30 km/h)
 • högsta tillåtna hastighet 40 kilometer per timme (40 km/h) med släpvagn, utan effektiva bromsar som kan manövreras från motorredskapet
 • högsta tillåtna hastigheten är 50 kilometer  per timme (50 km/h) – utan släpvagn samt  med släpvagn som har  bromsar – som kan manövreras från motorredskapet
 • skall ha registreringsskylt
 • ska kontrollbesiktigas
 • kräver körkort med B-behörighet eller högre

I vissa fall gäller  en hastighetsbegränsning på 30 km/timmen (30 km/h) även för motorredskap klass 1.

Beroende på användningsområde för motorredskap klass 1 kan även fordonsskatt och trafikförsäkring krävas.

Motorredskap klass II

LGF
LGF – skylt
 • konstruerade för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen (30 km/h).
 • skall vara utrustat med en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt).
 • kräver AM-behörighet (EU-moped) som lägst eller traktorkort.
 • kan behöva registreras beroende på användning.

Beroende på användningsområde av motorredskap klass 2 kan även fordonsskatt och trafikförsäkring krävas.

Särskilda lagar och regler för motorredskap

Annonsplats

Arbetsmiljölagen kräver  att föraren har tillräcklig utbildning för att säkert kunna handha maskinen.

Enligt AFS 1996:1 Minderåriga, är det inte tillåtet att en person under 18 år kör och hanterar motorredskap av samtliga typer.

Trafikförsäkring behövs om motorredskapet väger 2000 kg eller mer.

Annonsplats

Sammanfattning om motorredskap

Motorredskap – Klass I:
 • hastigheter max 50 km/timme.
 • körkort med minst B-behörighet
 • registrerat hos trafikverket och trafikförsäkrat.
Motorredskap – Klass II:
 • max 30 km/timme.
 • minimiålder 18 år
 • utbildning för maskinen/motorredskapet krävs
 • körkort behövs ej på arbetsplatsen eller för kortare körsträckor till och från arbetsplats.
 • i övrigt krävs på allmän väg körkort eller traktorkort.

För arbeten inom bygg- och anläggning behövs ofta yrkesbevis enligt kollektivavtalet.

Läs mer: Motorredskap enligt kollektivavtalet

Annonsplats