Markritningar

I detta avsnitt visas exempel på markritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom A, K, El och VVS.

Annonsplats

Symboler på översiktsplaner och markritningar

Annonsplats

Förklaringar till markritningarna

Förklaringar till markritningarna  i detta exempel finns antingen i ritningens skrivfält eller – som i detta projekt – enligt hänvisning till särskild ritning (M319:D003):

Annonsplats