Bygghandlingar

ByggnadsritningBygghandlingar är de dokument som styr byggandet, ofta ritningar, teknisk beskrivning och rumsbeskrivning, men det kan också vara andra handlingar eller normer som anges i entreprenadkontraktet.

Ritningens status är viktig

De ritningar som du får bygga efter skall ha status ”BYGGHANDLING” vilket bör framgå i ritningshuvudet.

Om bygghandlingar och ritningsläsning:

Ritningarna är en del i beslutsprocessen

Projektets ritningar I ett byggprojekt förekommer allt ifrån översiktliga områdesplaner och situationsplaner till detaljritningar för montering av material och utförande ...
Läs Mer

Ritningar för bygg- och anläggning

Bygg- och anläggningsritningar Kunskap om bygghandlingar och ritningsläsning handlar om bl a: traditionella byggnadsritningar avseende arkitektur (A), konstruktion (K) samt ...
Läs Mer

Ritningsformat och utformning

Ritningar som tas fram i bygg- och anläggningsprojekt har enhetlig utformning som tagits fram inom byggbranschen. Detta gör att det ...
Läs Mer

Ritningsskalor och måttsättning

Om inget annat framgår på ritningen så är de mått som anges i millimeter (mm). Undantag är s k plushöjder ...
Läs Mer
Laddar…
Bidragit till kunskapsområdet om ritningsläsning har bl a:

Övriga källor:

 • Bygghandlingar 90 Redovisning av mark
 • Bygghandlingar 90 Redovisningsteknik
 • Rithandbok K (JW 1991)
 • Byggnadsritning – Ritsätt och ritregler, Gösta Hamrin, 1996
 • Installationsteknik för A och L, Catarina Warfvinge, LTH 2000.

.

Annons


Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia och får endast användas i utbildningsyfte om lärare/skolor/kursledare har licens för detta, eller annat avtal med Byggipedia, för läsåret 18/19 fram t o m 30 juni 2019,
 • - Den som har lärarlicens får dela ut materialet som utskrift/utskriftskopia - till egna elever och kursdeltagare.
 • - Efter avslutad utbildning får elev eller kursdelatagare behålla utskrifter av materialet, från en licensierad lärare/kursledare, och använda för eget/privat bruk.

 • Materialet eller delar av dess innehåll får inte av någon - som inte har särskild överrenskommelse med Byggipedia om detta:
 • - delas ut eller spridas i digital form, t ex som PDF.
 • - publiceras i digital eller tryckt form
 • - säljas vidare eller på annat sätt ingå i kommersiellt verksamhet (annat än inom ramen för den verksamhet licensen avser).

 • Om du fått tillgång till detta material på annat sätt på annat sätt än vad som är tillåtet enligt ovan eller om du har frågor kring hur du kan använda materialet i din egen verksamhet - Kontakta Byggipedia
  Don`t copy text!