ByggnadsritningBygghandlingar är de dokument som styr byggandet, ofta ritningar, teknisk beskrivning och rumsbeskrivning, men det kan också vara andra handlingar eller normer som anges i entreprenadkontraktet.

Avsnittet om ritningsläsning och bygghandlingar är framtaget som en komplett grundkurs i ritningsläsning för de flesta yrkesgrupper och som introduktion för ingenjörsutbildningar samt andra som arbetar i anslutning till bygg- och anläggningsbranschen, t ex fastighetsförvaltare, mäklare, byggmaterial.

Ritningsläsningsavsnitten lämpar sig också för kompetensutveckling av yrkeslärare som förberedelse för att hjälpa elever i ämnet

Kunskapsunderlaget används redan av flera utbildningsanordnare och innehåller förutom förklaringar, symboler, förkortningar, måttsättning även hela ritningar från ett verkligt projekt.


Byggipedia söker sponsor till detta kunskapsområde samt samarbetspartners som kan bidra till att uppdatera med nya ritningssymboler och ritningsexempel för olika specialområden.

=> Logga in för att ta del av det befintliga materialet om du redan är sponsor


Om bygghandlingar och ritningsläsning:


Ritningarna är en del i beslutsprocessen

Projektets ritningar I ett byggprojekt förekommer allt ifrån översiktliga områdesplaner och situationsplaner till detaljritningar för montering av material och utförande ...
Läs Mer

Ritningar för bygg- och anläggning

Kunskap om bygghandlingar och ritningsläsning handlar om bl a: traditionella byggnadsritningar avseende arkitektur (A), konstruktion (K) samt översiktligt el, VVS, ...
Läs Mer

Ritningsformat och utformning

Ritningar som tas fram i bygg- och anläggningsprojekt har enhetlig utformning som tagits fram inom byggbranschen. Detta gör att det ...
Läs Mer

Ritningsskalor och måttsättning

Om inget annat framgår på ritningen så är de mått som anges i millimeter (mm). Undantag är s k plushöjder ...
Läs Mer

Följande företag har bidragit till befintliga underlag  om ritningsläsning:

Övriga källor:

  • Bygghandlingar 90 Redovisning av mark
  • Bygghandlingar 90 Redovisningsteknik
  • Rithandbok K (JW 1991)
  • Byggnadsritning – Ritsätt och ritregler, Gösta Hamrin, 1996
  • Installationsteknik för A och L, Catarina Warfvinge, LTH 2000.