ByggnadsritningBygghandlingar är de dokument som styr byggandet, ofta ritningar, teknisk beskrivning och rumsbeskrivning, men det kan också vara andra handlingar eller normer som anges i entreprenadkontraktet.

Kunskapsunderlaget om ritningsläsning på Byggipedia används av flera utbildningsanordnare och innehåller förutom förklaringar, symboler, förkortningar, måttsättning även hela ritningar från ett verkligt projekt.

Annonsplats

Materialet och ritningsexemplen är framtaget i samarbete med byggföretag och projektörer samt med stöd av praxis och standarder för ritningar inom bygg- och anläggning.

Avsnittet om ritningsläsning och bygghandlingar är framtaget som en komplett grundkurs i ritningsläsning för de flesta yrkesgrupper och som introduktion för ingenjörsutbildningar samt andra som arbetar i anslutning till bygg- och anläggningsbranschen, t ex fastighetsförvaltare, mäklare, byggmaterial.

Ritningsläsningsavsnitten lämpar sig också för kompetensutveckling av bl.a:

  • yrkeslärare
  • yrkesverksamma yrkesarbetare
  • egenföretagare i branschen.

Materialet om bygghandlingar kommer att utgöra PREMIUM innehåll på Byggipedia för de som är särskilt intresserade av detta område.

Bygghandlingar och ritningsläsning som utbildningsmaterial

Innehåll:

  • Generell kunskap om ritningar, ritningssymboler, måttsättning mm (3 PDF-er)
  • Grundkunskaper – tolkning av K, A, Mark samt installationsritningar
  • Ritningsexempel
  • Instuderingsfrågor kopplat till ritningar för respektive område.

Utbildningsanordnare kan kontakta Byggipedia för förfrågan och ev. offert.

Följande företag har bidragit till befintliga underlag  om ritningsläsning:
Annonsplats