Bygghandlingar

ByggnadsritningBygghandlingar är de dokument som styr byggandet, ofta ritningar, teknisk beskrivning och rumsbeskrivning, men det kan också vara andra handlingar eller normer som anges i entreprenadkontraktet.

Ritningens status är viktig

De ritningar som du får bygga efter skall ha status ”BYGGHANDLING” vilket bör framgå i ritningshuvudet.

Om bygghandlingar och ritningsläsning:

Ritningarna är en del i beslutsprocessen

Projektets ritningar I ett byggprojekt förekommer allt ifrån översiktliga områdesplaner och situationsplaner till detaljritningar för montering av material och utförande ...
Läs Mer

Ritningar för bygg- och anläggning

Bygg- och anläggningsritningar Kunskap om bygghandlingar och ritningsläsning handlar om bl a: traditionella byggnadsritningar avseende arkitektur (A), konstruktion (K) samt ...
Läs Mer

Ritningsformat och utformning

Ritningar som tas fram i bygg- och anläggningsprojekt har enhetlig utformning som tagits fram inom byggbranschen. Detta gör att det ...
Läs Mer

Ritningsskalor och måttsättning

Om inget annat framgår på ritningen så är de mått som anges i millimeter (mm). Undantag är s k plushöjder ...
Läs Mer
Laddar…
Bidragit till kunskapsområdet om ritningsläsning har bl a:

Övriga källor:

  • Bygghandlingar 90 Redovisning av mark
  • Bygghandlingar 90 Redovisningsteknik
  • Rithandbok K (JW 1991)
  • Byggnadsritning – Ritsätt och ritregler, Gösta Hamrin, 1996
  • Installationsteknik för A och L, Catarina Warfvinge, LTH 2000.

.


Annons

Kunskapsport för byggare

Don`t copy text!