Denna sida innehåller information och exempel som ibland förändras. Kontrollera vid behov detaljer, såsom aktuella anvisningar, föreskrifter, lagar eller standarder, med respektive myndighet eller utgivare!

Arbetsmiljöregler för dig under 18 år

För den som inte fyllt 18 år är vissa arbetsuppgifter och arbetstider inte tillåtna. För arbetstiden finns begränsningar och regler för arbetstidens förläggning.

I en särskild bilaga i föreskrifterna Minderåriga (AFS 1996:1) finns en lista på vissa riskfyllda arbetsuppgifter som är förbjudna för minderåriga:
  • arbete där rasrisk finns
  • arbete på hög höjd
  • arbete med traktorer, motorredskap, fordon
  • arbete med maskinellt drivna lyftanordningar, linbanor eller transportörer
  • arbete med maskinellt drivna tekniska anordningar, vektyg
Undantag från förbudet:
  • arbetsuppgifterna sker i undervisning under lärares ledning och i särskild undervisningslokal.
  • arbetsuppgiften ingår i den minderåriges yrkesutbildning och sker under direkt ledning av särskilt utsedd instruktör eller om den minderårige redan har godkänd utbildning för arbetsuppgiften.

Bestämmelserna i föreskrifterna om minderåriga gäller, förutom arbetstidsreglerna, även för den är på praktisk arbetslivsorientering (prao) och arbetsplatsförlagd utbildning (apu). För apu ska den arbetstid som gäller på arbetsplatsen gälla om inte rektor bestämmer annat.

Annonsplats
Annonsplats