Elolyckor

Risker med el

el icon

Exempel på risker med el:

  • Bristfällig förläggning och skydd av kablar.
  • Defekta elcentraler.
  • Skador på anslutningskablar.
  • Löst hängande kablar eller oskyddade kablar på mark med risk för påkörning av fordon.

Exempel på skador orsakade av el:

  • Kramp i muskulaturen med risk för hjärt- och andningsstillestånd.
  • Hjärtkammarflimmer.
  • Skador på nervsystemet.

Förebyggande åtgärder viktiga

För att slippa olyckor och stopp i produktionen krävs skötsel av den tillfälliga elanläggningen, säker hantering av kontakter och kablar samt korrekt inkoppling och användning av jordfelsbrytare.

Det är också viktigt att förhindra att vatten eller fukt tränger in i elektriska maskiner eller i kopplingar mellan olika kablar.

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.