Elolyckor

Risker med el

el icon

Exempel på risker med el:

  • Bristfällig förläggning och skydd av kablar.
  • Defekta elcentraler.
  • Skador på anslutningskablar.
  • Löst hängande kablar eller oskyddade kablar på mark med risk för påkörning av fordon.

Exempel på skador orsakade av el:

  • Kramp i muskulaturen med risk för hjärt- och andningsstillestånd.
  • Hjärtkammarflimmer.
  • Skador på nervsystemet.

Förebyggande åtgärder viktiga

För att slippa olyckor och stopp i produktionen krävs skötsel av den tillfälliga elanläggningen, säker hantering av kontakter och kablar samt korrekt inkoppling och användning av jordfelsbrytare.

Det är också viktigt att förhindra att vatten eller fukt tränger in i elektriska maskiner eller i kopplingar mellan olika kablar.

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!