Risker med el

el icon

Exempel på risker med el:

Annonsplats
  • Bristfällig förläggning och skydd av kablar.
  • Defekta elcentraler.
  • Skador på anslutningskablar.
  • Löst hängande kablar eller oskyddade kablar på mark med risk för påkörning av fordon.

Exempel på skador orsakade av el:

  • Kramp i muskulaturen med risk för hjärt- och andningsstillestånd.
  • Hjärtkammarflimmer.
  • Skador på nervsystemet.

Förebyggande åtgärder viktiga

För att slippa olyckor och stopp i produktionen krävs skötsel av den tillfälliga elanläggningen, säker hantering av kontakter och kablar samt korrekt inkoppling och användning av jordfelsbrytare.

Det är också viktigt att förhindra att vatten eller fukt tränger in i elektriska maskiner eller i kopplingar mellan olika kablar.

.

Annonsplats