Åtgärder vid elolycka

Om någon råkat ut för en elolycka:

 1. Bryt strömmen!
 2. Om det inte går att bryta strömmen:
 3. Dra i kläder eller använd ett icke-ledande föremål mellan dig och den skadade. Berör inte bar hud!
 4. Kontrollera den skadades tillstånd, tillkalla hjälp och påbörja vid behov första hjälpen:
 • Kontrollera hjärta och andning – starta hjärt-lungräddning om det behövs
 • Kyl brännskador
 • Undersök hela kroppen.

Kontakta sjukvården vid elolycka

 • Vid allvarliga olyckor – ring 112
 • Kontakta annars sjukvårdsupplysningen och berätta att en elolycka har skett.

Varför skall sjukvården alltid skall kontaktas vid elolycka?

Den elektrotermiska förstöring av muskulaturen genom uppvärmning kan sekundärt medföra livsfarliga skador, även om den skadade ytligt sett klarat sig mycket bra.

Ett allvarligt tillstånd till följd av inre förbränning kräver omedelbar sjukhusvård och vätsketillförsel via dropp för att förhindra njurpåverkan och urinförgiftning som är ett livshotande tillstånd.

Exempel på andra skador orsakade av el:

 • Kramp i muskulaturen med risk för hjärt- och andningsstillestånd
 • Hjärtkammarflimmer
 • Skador på nervsystemet

Vad händer i kroppen vid elolycka

Att få ström genom kroppen kan ge allt från kittlingar leda till muskelkramp, vätskeförlust och oregelbunden hjärtverksamhet samt i värsta fall uppstår hjärtkammarflimmer som är direkt dödligt.

Skadans omfattning blir beror på bl a:

 • strömstyrka
 • hur lång tid strömmen flyter genom kroppen
 • vilken väg strömmen tagit genom kroppen
 • kontaktytan mellan kroppen och den spänningsförande delen
 • hudens fuktighet

Kroppen är strömledande

Olika vävnader i kroppen har olika förmåga att leda ström.

Organ med hög ledningsförmåga:

 • Muskler
 • Blodådror
 • Nerver

Organ med låg ledningsförmåga:

 • Fettvävnader
 • Senor
 • Brosk

Om strömmen passerar hjärtat är risken stor för allvarliga skador. har hög ledningsförmåga medan har låg ledningsförmåga.

Om huden är fuktig ökar risken för allvarliga skada eftersom övergångsmotståndet till kroppen då är mindre än om huden är torr. (vatten leder ström)

Stor kontaktyta mellan hud och strömförande del ökar också risk för allvarlig skada.

Kontakta läkare

Även elolyckor som inte upplevs som allvarliga kan ge svåra följder. Därför ska du alltid kontakta en läkare om händer eller fötter känns avdomnade eller om kroppens muskler reagerar underligt.

Uppsök alltid sjukvård efter:

 • ström genom kroppen
 • verkan av ljusbåge
 • medvetslöshet
 • brännskador
 • domning eller kramper
 • verkan av blixtnedslag.

Länkar och källor:

Åtgärder vid elolycka (Elsäkerhetsverket)

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2019
Detta material kommer från Byggipedia.se och är skyddat av upphovsrättslig lagstiftning. Utskrivet material i pappersform får endast användas i undervisningen OM skolan eller läraren har licens - för läsåret 2019/20. Materialet får INTE spridas digitalt som pdf etc.
Elever på licensierad skola får behålla utskrivet material och använda det för eget bruk även efter utbildningen.Materialet får dock inte digitaliseras/scannas, publiceras, spridas vidare eller säljas.

Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter/sakfel och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning.

Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att kopiera . Behöver du använda något i utbildningssyfte kontakta oss!