Tillfällig el


OBS! Följande text är ett exempel och en generell sammanställning baserad på olika underlag och föreskrifter såväl nya som äldre (ELSÄK)

Flera risker och säkerhetsåtgärder kan vara aktuella i det praktiska arbetet!


Tillfällig el

Krav kring tillfällig el

 • Framdragning av tillfällig el och utplacerng av elskåp utförs av behörig elektriker
 • Elskåp och kablar skall vara i gott skick
 • Elskåpet ska vara låst med låsbygeln när det står utan uppsikt.
 • endast behöriga elinstallatörer åtgärda dessa fel i anläggning
 • Anläggningen för tillfällig el skall vara försedd med jordfelsbrytare

Dragning och skydd av kablar

 • Kablar får inte ligga oskyddade på marken.
 • Vid korsning av väg eller gata ska därför kabelupphängning ske enligt ovan.
 • Speciella kabelskydd kan också användas för att skydda ledningar som ligger på marken.
Bild: Gävle Energi
Bild: Gävle Energi

Krav på anläggningen

Starkströmsföreskrifter (ELSÄK-FS) och svensk standard föreskriver bl a följande:

 • Anslutningsledning ska vara av typ H07 RN-F.
 • Anslutningsledning vid 1-fas ska ha 3-ledare.
 • Anslutningsledning vid 3-fas ska ha 5-ledare.
 • En ledare ska fungera som skyddsledare och vara märkt Grön/Gul.
 • Vid anslutning av flera kablar med stickproppar ska särskilda grenuttag användas.
 • CEE-uttag med stickproppar ska användas.

Länkar och källor:

Lagar och förordningar (Elsäkerhetsverket)
ELSÄK-FS 2008:1
Viktig information om hyrskåp. Tillfällig el. (Gävle Energi)
Artiklar om elsäkerhet (Byggipedia)
Vägledning vid elolycka (Elsäkerhetsverket)
Elolyckor – fickkort (Elsäkerhetsverket)
Elolyckor – plansch (Elsäkerhetsverket)

Flödesschema Elsäkerhet (Svenska Elektrikerförbundet)

.

Kunskapsport för byggare


Copyright © Byggipedia.se 2018
Detta material kommer från Byggipedia.se och får inte användas i utbildningsyfte utan licens. Elever på licensierad skola får - för eget bruk - behålla utskrivet material som använts i undervisningen. Materialet får dock inte spridas vidare eller säljas.

Skolor och lärare med licens samt deras elever får använda denna utskrift/utskriftskopia i undervisningen under läsåret 2018/19
Byggipedia friskriver sig ansvar för ev felaktigheter och för användning i andra sammanhang än inom grundläggande byggutbildning. Läs mer om villkoren: https://byggipedia.se/larar-och-skollicenser/
Om du fått tillgång till detta material på annat sätt eller har frågor - Kontakta Byggipedia
Det är inte tillåtet att höger-klicka och kopiera. Beställ gärna en licens för användning i utbildningssyfte eller kontakta Byggipedia.