Markritningar – Exempel

I detta avsnitt visas exempel på markritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom A, K, El och VVS.

OBS! Alla ritningsexempel kommer ifrån samma projekt, men numrering av huskroppar på t ex markritning stämmer inte alltid med örviga ritningars numrering av byggnader. Olika typer av ritningar kan också visa olika hustyper.

Med hjälp av ritningsnumren kan du också hitta den i ritningsförteckningen.

 

Symboler på översiktsplaner och markritningar

 

Klicka på bilden för förstoring

Förklaringar till markritningarna

Förklaringar till markritningarna  i detta exempel finns antingen i ritningens skrivfält eller – som i detta projekt – enligt hänvisning till särskild ritning (M319:D003):

Klicka på bilden för förstoring

Ritningsexempel

Exempel på markritningar som avser ledningsplan – men som också visar följande:

  • Fastighetsindelning
  • Huskropparnas placering
  • Parkeringsplatser
  • Vägar och andra anläggningar i området, t ex boulebana.

Norra delen av området – Ritningsnummer: M315:P001

Södra delen av området – ritnings nummer: M315:P002

För att identifiera enskilda byggnader på denna markritning och jämföra med de byggnader som redovisas på andra ritningar här – använd orienteringsskissen och väderstrecken i rithuvudet på respektive ritning.

Förtydliganden:

  • Streckade linjer mellan fastigheter och huskroppar är vatten, avlopp samt dräneringsrör.
  • Grundläggningsmetod i projektet är platta på mark.
  • Plushöjder: På varje huskropp har plushöjden för färdigt golv (FG) angivits, dvs totalhöjd för betongplatta inklusive överliggande golvbeklädnad. De olika plushöjderna indikerar marklutningen i området. Plushöjderna för ledningar i mark visar åt vilket håll avlopps- respektive dräneringsvatten rinner,
    dvs från högsta ledningshöjd och nedåt till längst punkt där uppsamling och anslutning till kommunens dag- och avloppsvatten sker.

Källor och länkar

Bygghandlingar 90

.