Markritningar – Exempel

I detta avsnitt visas exempel på markritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom A, K, El och VVS.
Med hjälp av ritningsnumren kan du också hitta den i ritningsförteckningen.


=> Logga in för att alla artiklar om ritningsläsning eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel