Rumsuppfattning, känslor och associationer kan påverkas med färgsättningen. Genom olika kulörval på väggar och inredning kan ett rum skapa lugn, harmoni, fokus och/eller ökad koncentration.

Kombination av kulörer eller nyanser skapar också olika upplevelser av ett utrymme. Vilka ytor som är ljusare respektive mörkare påverkar hur vi uppfattar rummets dimensioner. Även färgsättning av fasaden har betydelse för hur huset uppfattas utifrån och integreras med omgivningen.

Annonsplats


PREMIUM


Varma och kalla färger

Annonsplats