Rumsuppfattning, känslor och associationer kan påverkas med färgsättningen. Genom olika kulörval på väggar och inredning kan ett rum skapa lugn, harmoni, fokus och/eller ökad koncentration.

Kombination av kulörer eller nyanser skapar också olika upplevelser av ett utrymme. Vilka ytor som är ljusare respektive mörkare påverkar hur vi uppfattar rummets dimensioner. Även försättning av fasaden har betydelse för hur huset uppfattas utifrån och integreras med omgivningen.

Annonsplats

<hr>

Logga in för att läsa mer. För samarbetspartners och skolor med nyttjanderätt.

<hr>

Varma och kalla färger

Annonsplats
Annonsplats