Material i husgrund

Vanliga grundläggningsmetoder är:
 • platta på mark
 • krypgrund
 • källare
 • souterräng, t ex i sluttande terräng
Exempel på bärande material i grund:
 • Platsgjuten, armerad betong
 • Betongelement
 • Lättbetongblock
 • Lättklinker
Material som ytterligare skydda och isolerar husgrunden kan vara:
 • Cellplast
 • Mineralull
 • Fuktspärr
 • Fog- och tätningsmassor

Relaterat:

Byggmaterial

Grundkonstruktioner

Annonsplats
Annonsplats