Foto: Bill Bradley
Platta på mark. Foto: Bill Bradley

Grundläggning av hus anpassas till byggnadens förutsättningar, eventuell källare samt till markens beskaffenhet och grundvattenförhållanden.

Undergrundens, dvs markens, beskaffenhet undersöks inför grundläggning. Underlag för bedömning av marken och behov av vidare undersökningar utgörs av geologiska kartor om sådana kan finnas t ex hos kommunen.

Annonsplats

Souterräng och källare

Källare byggs på en bottenplatta utifrån samma principer som platta på mark. Skillnaden är att plattan ligger längre under markytan ...
Läs Mer

Krypgrund

Krypgrund, som även kallas torpargrund, kan vara en lämplig lösning om marken är ojämn och man vill undvika att behöva ...
Läs Mer

Platta på mark

Platta på mark är en vanlig grundläggningsform för framförallt småhus och lämpar sig bl.a. på sandig, tjälfri mark. Platta på ...
Läs Mer
Annonsplats