Ritningarna är en del i beslutsprocessen

Projektets ritningar

I ett byggprojekt förekommer allt ifrån översiktliga områdesplaner och situationsplaner till detaljritningar för montering av material och utförande av känsliga anslutningar, t ex för att undvika köldbryggor eller fukttransport i konstruktionen.

ritningar

Definition – ritning

En ritning kan beskrivas som en vy över en tvådimensionellt genomskärning (snitt) genom hela byggnaden – antingen horisontellt eller vertikalt.

Kommunal planering styr

De ritningar som tas fram i ett byggprojekt måste följa de ramar och regler som anges i kommunens planer.

Exempel på sådant som, t ex arkitekten, måste ta hänsyn till:
  • placering av byggnad på fastigheten (tomten)
  • maximal takhöjd
  • färg på fasad

Ritningarna är en del i beslutsprocessen

Ritningar och beskrivningar tas fram under olika skeden och processer. Ritningarna är en del i beslutsprocessen – från ide till byggande.

Detaljeringsgraden ökar efterhand som projektet framskrider – från enklare översikter och skisser till detaljerade konstruktionsdetaljer med exakta mått. Under projekteringen har handlingarna därför olika status och det är först sedan en ritning fått status ”Bygghandling” som du får bygga efter den!

Bygghandlingar

Bygghandlingar är alla de dokument som styr byggandet, ofta ritningar, teknisk beskrivning och rumsbeskrivning, men det kan också vara andra handlingar eller normer som anges i entreprenadkontraktet.

De ritningar som du får bygga efter skall ha status ”BYGGHANDLING” vilket bör framgå i ritningshuvudet.

Läs mer: Om bygghandlingar