Ritningarna är en del i beslutsprocessen

Projektets ritningar

I ett byggprojekt förekommer allt ifrån översiktliga områdesplaner och situationsplaner till detaljritningar för montering av material och utförande av känsliga anslutningar, t ex för att undvika köldbryggor eller fukttransport i konstruktionen.

ritningar


=> Logga in för alla artiklar om ritningsläsning eller kontakta Byggipedia för att köpa nyttjanderätt av läromedel


Läs mer: Om bygghandlingar