Gips är ett byggmaterial som används i stor utsträckning inom byggbranschen. Förr användes gips främst för utsmyckning bl.a. för att göra s k stuckatur i tak och som utsmyckning av väggar och pelare.

Idag finns ett betydligt bredare användningsområde för gips i byggindustrin.

Annonsplats

Gipsskivorna är inget bärande stommaterial utan används som ett av flera materialskikt i en byggdel.

Gipsskivor framställs färdiga att användas i:

  • bärande och icke-bärande byggdelar
  • både innerväggar, golv, tak och ytterväggar
  • våtrumsväggar

Teknik och utförande – Gipsskivor

Bygghandlingar - ritningar En gipsskiva ritas som två parallella streck på ritningen. Bilden till höger visar ett snitt från en ...
Läs Mer
Annonsplats