En översiktlig genomgång av hur västerländsk arkitektur och byggnadshistoria – från antiken till nutid – avspeglat samhällsklimat, politik, kultur, ekonomi, traditioner och trender under olika perioder.

PREMIUM