Kort genomgång av produktionsmetoder, materialval och dess olika förutsättningar inklusive ekonomiska aspekter.

PREMIUM