I detta avsnitt visas exempel på konstruktion ritningar. Exemplet hör ihop med övriga ritningsexempel såsom Mark, A, El och VVS.

Konstruktionsritningarna och tillhörande bygghandlingar  innehåller:
  • information och föreskrifter angående utförande av de bärande delarna i en byggnad samt anslutningar till dessa.
  • utformning av delar som berör byggnadens funktion t ex ljudisolering samt klimat- och fuktskydd.
Exempel på K-ritningar:
  • Armering
  • Grund- och takplan
  • Takstolar
  • Sektioner och detaljer

Takritningar

Exempel och förklaringar för takplan och takstolsritning. Takplan - Ritningsnummer K320:05 Takstolsritning - Ritningsnummer K340:01 Kommentarer till ritningarna ovan: Varje ...
Läs Mer

Elevationsritning – Regelstomme

Exempel på elevation för yttervägg - regelstomme. Elevationer - Ritningsnummer: K335:27 Orienteringsskissen på ritningen (K335:27) visar vilken vägg (elevation 6S) ...
Läs Mer

Sektions- och detaljritning – Exempel

Sektionsritning med tillhörande detaljer förklarad. Sektionsritning - Ritningsnummer K350:05 Detaljer från sektionsritning ovan: Detaljritning - Ritningsnummer: K350:10 ...
Läs Mer

K-ritningar – Översikt

Exempel på konstruktionsritningar (K) Allmänna anvisningar K 300:02 Grundläggning Grundplan K320:05 Grundsektioner K350:01 Takritningar Takplan K320:05 Takstolsritning K340:01 Byggnadsstomme - ...
Läs Mer
Annonsplats