lyftkranar byggipedia
Foto: Byggipedia

Nya krav på personalliggare

Från och med den 1 januari 2016 krävs enligt lag elektronisk personalliggare på de flesta byggarbetsplatser i Sverige. Skatteverket har ...
Läs Mer

Fjärrvärmeanslutna byggbodar ger låga driftkostnader och en bättre miljö

Energieffektiv etablering Artikelförfattare: Johnny Kellner, Teknik- och miljöchef på Veidekke i Sverige. Johnny Kellner ägnar en stor del av årsdagarna ...
Läs Mer

Byggarbetsplatsens elsäkerhet

Tillfällig el När starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS 2008:1 trädde i kraft ersatte dessa föreskrifterna för tillfälliga starkströmsanläggningar. I syfte att ta reda ...
Läs Mer

ID06

ID06 är ett system för id- och närvarokontroll på byggarbetsplatser. På anslutna arbetsplatser skall alla medarbetare vara föranmälda och registrerade ...
Läs Mer

Läs mer:

Annonsplats