Vem saknar räknestickan idag? Räck upp en hand!

Digitala läromedel – nytt men inte farligt

I en artikel från 2012 i Lärarförbudets tidning, Origo,  jämförs införandet av digitala läromedel i skolan med införande av miniräknare. Trots stor oro och befarade risker infördes miniräknaren i skolan och ersatte helt räknestickan, om nu någon minns den…

Artikelförfattaren anser bl a att:

Annonsplats
  • övergång från räknesticka till miniräknare att vi blivit sämre på huvudräkning samt att ytterst få kan hantera en räknesticka, men att vinsterna blivit större än förlusterna. Förlusterna är s k ”acceptabla förluster” då andra värden har uppnåtts.
  • att processen kring digitala läromedel kommer inte att  sluta i ett antingen eller, som det gjorde med miniräknaren.

kulramFörfattaren menar att inte ens förespråkarna av digital teknik i skolan tror att boken och pennan är på väg ut. Den digitala tekniken anses i stället vara ett komplement som gör att fler elever klarar målen.

Det går idag inte att förutse vilka vinster införandet av digitala läromedel kan ge även om historien pekar på detta. En viktig vinst kan enligt artikeln vara att elever utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till information, källkritik.

Motstånd mot utvecklingen ligger bland annat i att det är svårt att i förväg förstå vad vinsten skulle kunna bli. Det är lättare att se förlusterna. ”Man vet vad man har men inte vad man får”


Undrar hur ”rädda” folk var för räknestickan när den kom?
Annonsplats

Annonsplats

Information om räknestickan: Wikipedia

Källor och länkar

Digitala läromedel – nytt men inte farligt (Lärarnas tidning 2012)
Om räknestickan (digitaltmuseum.se)
Räknesticka (Wikipedia)

Annonsplats