Vem använder Byggipedia?

Vissa slutsatser kan dras kring vem som besöker och använder Byggipedia. Detta via :

 • egna kontakter med användare, uppdragsgivare och utbildare
 • besöks- och  länkstatistik
 • statistik över besökarnas servernamn

Sökord och -fraser indikerar vidare informationsbehovet generellt.

Annonsplats

Idag används Byggipedia:

 • av gymnasie- och högskolor över hela landet
 • av lärare inom byggnadshantverk och yrkeshögskola.
 • inom distansutbildning av lärlingar
 • byggföretag och organisationer, t ex BRF

Byggipedia får ofta förfrågningar från bygglärare kring användning av innehållet. lärarna sprider i sin tur vidare informationen till sina elever, vilket ger en betydligt större spridning av kunskapen än besöksstatistiken påvisar!

Eftersom det idag är främst lärarna som använder och sprider vidare informationen från Byggipedia bedöms besöksstatistiken från enskilda elever kommer att växa betydligt i takt med datoriseringen i klassrummen och Skolverkets krav på internetkunskap i undervisningen bedömer vi att.

Även byggföretag, fastighetsägare, enskilda personer och organisatione, t ex BRF,  kontaktar Byggipedia för:

 • rådgivning kring  material- och teknikfrågor.
 • råd om besiktning eller skadeutredningar
 • rådgivning kring åtgärder vid olika problem

Eftersom Byggipedia inte är en rådgivande instans kan vi enbart föreslå vidare kontakter med företag eller organisationer där kompetensen kan finnas.

Annonsplats

Byggipedia hade gärna sett till att vidareutvecklas för att kunna förtydliga vissa frågeställningar och i större utsträckning kunnat hänvisa till rätt instans direkt på webbsidan. Detta kräver ett långsiktigt arbete och samarbete med organisationer och kompetenser i branschen.

Statistik och kontakter med Byggipedia indikerar att:

 • internet idag är den första instansen för såväl professionella yrkesutövare, lärare och elever som för privata aktörer.
 • Byggipedia hamnar högt upp på sökmotorerna!
 • det finns ett stort kunskapsbehov…
 • Byggipedia hade kunnat innehålla mer kunskap och information!

En branschgemensam, öppen webbportal kan bidra till att stärka kompetensutvecklingen och kvalitén i byggandet även bland de mindre bygg- och hantverksföretagen samt privata aktörerna, t ex fastighetsägare och Bostadsrättsföreningar.

Byggipedia har potentialen att fortsätta utvecklas mot denna vision – en branschgemensam och lättillgänglig kunskapsportal!

Annonsplats

byggipedia_logo.jpg

Annonsplats