Produktionsmetoder – i framtiden

Trots en snabb utveckling inte minst på byggmaterialsidan baseras byggandet ändå i stort sett främst på traditionella synsätt, organisations- och arbetsmetoder.

En alltför hög innovationstakt i en personaltät bransch som byggbranschen kan dock slå tillbaka i form av kvalitetsbrister i nya hus som byggts med nya obeprövade metoder eller material och kanske med en ny ovan organisation.

Annonsplats

Frågan är nog ändå inte om utan snarast när byggbranschen kommer att börja tänka utanför boxen på riktigt. Exempel på nya metoder för konstruktion, design, samt bättre kvalitet och lönsamhet efterfrågas. Som detta exempel på betong-printing:

Exempel på innovativ design och produktionsteknik
När man ser denna och andra innovationsfilmer om nya design undrar man dock om byggbranschen kommer att vara lika personaltät i framtiden:

Annonsplats

Annonsplats

Intressant är detta i alla fall! I denna film har dom t o m lyckats eliminera både elektrikern och VVSaren: KORTFILM PÅ YOUTUBE

.

Annonsplats