Orgeltramp – vad är det?

Vad är ett orgeltramp?

Det rätta svaret framgår i AFS 1990:12 Ställningar (Arbetsmiljöverket):

Det är viktigt att en ställning har tillräcklig styvhet i längd- och tvärriktningen.
Deformationsskillnader (sk orgeltramp) mellan obelastade och belastade plankor eller
motsvarande bör normalt inte överskrida 20 mm. Deformationsskillnader kan normalt
begränsas om man använder lämpliga tvärförbindningar s k ok. Ett ställningslag som utgörs av
lätt material tex av aluminium bör göras fast på lämpligt sätt eftersom det annars kan fångas
av vinden.

Så här undviker du orgeltramp:

Där bomlaget består av plank är det särskilt viktigt att detta förses med ok eller fästs samman på lämpligt sätt, så att så kallat orgeltramp undviks.

Källa: Byggnadsställningar (Arbetsmiljöverket)