Orgeltramp – vad är det?

I samband med ställningsbyggnad och vid användning av byggnadsställning innebär begreppet orgeltramp att det uppstår deformation med nivåskillnader mellan obelastade och belastade plankor.

Så här ser ett orgeltramp ut:

Annonsplats

Så här undviker du orgeltramp:

Det är viktigt att en ställning har tillräcklig styvhet i längd- och tvärriktningen.

  • Deformationsskillnader (sk orgeltramp) mellan obelastade och belastade plankor eller motsvarande bör normalt inte överskrida 20 mm.
  • Deformationsskillnader kan normalt begränsas om man använder lämpliga tvärförbindningar s k ok.

Ett ställningslag som utgörs av lätt material tex av aluminium bör göras fast på lämpligt sätt eftersom det annars kan fångas
av vinden.

Annonsplats

Där bomlaget består av plank är det särskilt viktigt att detta förses med ok eller fästs samman på lämpligt sätt, så att så kallat orgeltramp undviks.

Källor och länkar:

Annonsplats

Byggnadsställningar(Arbetsmiljöverket)
AFS 1990:12 (Arbetsmiljöverket)


Ställningsföretagen STIB
Sponsrar Byggipedia
Annonsplats