Från renässansen till nyantiken

Den västerländska arkitekturens utveckling präglade under medeltiden av bl.a. kristendomens utbredning.

Under 1400-talet var det den inflytelserika adeln som började sätt sin prägel på byggnadernas arkitektoniska utformning.

Annonsplats

Denna artikel är del 2 i en artikel serie om västerländsk arkitektur- och byggnadshistoria.

Renässansen (1400-talet – 1580-talet)

TempiettoBramante
Kapellet Donato Bramante, i Rom, från 1502 är ett exempel på renässansens arkitektur. Foto: CarloMorino, Wikipedia

Renässansens arkitektur härstammar från 1400-talets Italien och de inflytelserika adelsfamiljer som var renässansen uppdragsgivare och byggherrar.

Renässansstilen bygger på den antika romerska arkitekturen men har en större regelbundenhet.

Barocken (1580-talet – 1700-talet)

Annonsplats

Barockstilen kännetecknas av pampighet och dramatiska effekter.

Chateau-de-versailles-cour
Slottet i Versaille är ett av de mest kända exemplen på barockens arkitektur. Källa: Harry via Wikimedia Common.

Barockstilen härstammar från den franska monarkin och användes också i franska aristokraters privata bostäder, stadsvåningar och palats med utsmyckning med exotiska motiv, växtornament samt abstrakta och asymmetriska former.

Rokokon (ca 1715 – ca 1775)

Birnau_Innenansicht
Den cisterciensiska pilgrimskyrkan från mitten av 1700-talet är ett exempel på rokokostilens inflytande inom tysk arkitektur. Foto: Andreas Praefcke

Rokokon härstammar också från Frankrikes aristokrater som dekorerade sina hus i en ny stil.

Rokokostilen spreds bland annat till Tyskland där stilen influerade mer storskaligt byggande.

Nyantiken (ca 1750 – ca 1830)

Berlin
Brandenburger Tor i Berlin är ett exempel på nyantik arkitektur från slutet av 1700-talet. Foto: Byggipedia

Nyantiken (Nyklassicismen) kom i slutet av 1700-talet som en strävan var att återgå till de antika romerska och grekiska stilarna.

Annonsplats

Husen fick enklare utformning och fönstren flyttades ut till fasadlivet för att få n mer ljus.

Artikelserie om västerländsk arkitektur- och byggnadshistoria – del 1:

Från antiken till medeltiden

Annonsplats