Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön är ofta enklare att analysera och hantera än den psykosociala. Den fysiska arbetsmiljön handlar om fysisk hälsa och säkerhet på arbetet.

Arbetsmiljöarbetet regleras i arbetsmiljölagstiftningen som syftar till att förebygga av sjukdom och fysisk ohälsa till följd av bland annat:
  • luftföroreningar,
  • ljud,
  • buller,
  • ras,
  • fall,
  • belastningsskador.

Den fysiska arbetsmiljön på byggarbetsplatser beskrivs under olika delar i avsnittet om arbetsmiljö. Åtgärder skall vidtas för att förebygga risker för fysisk ohälsa och olyckor på arbetsplatsen.

Annonsplats

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats består i utbildning, information och praktiska åtgärder som skall förhindra olyckor eller skador. Exempel på åtgärder på byggarbetsplatser finns i avsnittet om arbetsmiljö.

Byggarbetsplatsens arbetsmiljö

Ergonomi

Ergonomi är ett viktigt begrepp som handlar om den fysiska arbetsmiljön och hur kroppen reagerar på t ex hårt arbete, snedbelastning eller stillasittande arbete.

Annonsplats
Arbetsmiljöverket om ergonomi:
Annonsplats

”Ordet ergonomi betyder kunskap om arbete och handlar om samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön eller med andra ord, samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön.”
Källa: Arbetsmiljöverket/ergonomi

Ergonomi

Annonsplats
Annonsplats