Det finns många olika yrken och roller inom samhällsbyggnadssektorn samt inom andra områden som interagerar med bygg- och anläggningsbranschen på olika sätt.

Inom bygg- och anläggningsbranschen arbetar både yrkesarbetare och tjänstemän.

Annonsplats
  • En del arbetar i kärnverksamheten, dvs. inom produktionen ute på byggarbetsplatser.
  • Andra arbetar på kontor bl.a. med att lämna offerter och anbud på arbeten samt med att administrera personal och löner.
  • En del arbetar i företagets fasta organisation.
  • Många anställda ingår i ett av branschens företags organisation men arbetar i kärnverksamheten, t.ex. arbetsledare och yrkesarbetare, arbetar i en ny projektorganisation för varje projekt.

Samtliga roller kopplat till verksamheten inom bygg- och anläggningsbranschen är lika viktiga för att verksamheten skall fungera.

Däremot kan olika typer av arbetsuppgifter och yrken passa vissa personer bättre än andra.

Det går att byta yrke och arbetsuppgifter eller att starta eget när man kommit in i branschen. Det viktiga är att börja med något, få in en fot och prova sig fram. Olika möjligheter beskrivs nedan.

Innan du väljer yrke

Annonsplats

Branschorganisationerna har yrkesinformation och vet på vilka företag som är seriösa och bra arbetsgivare. Där kan du också få information om olika yrken för att se om vad som passar dig bäst.

Branschorganisationerna inom de specialistbranscher som samarbetar med Byggipedia tillhandahåller utbildningar, certifieringar och stöttar medlemsföretagen som seriösa arbetsgivare t.ex. inom arbetsmiljö och säkerhet för de anställda. Läs mer: Byggipedias samarbetspartners


Hur ser den digitala kompetensen ut i byggbranschen?

Det finns inget som direkt indikerar att byggbranschen i stort ligger före gymnasieskolorna  när det gäller användning av digital teknik ...
Läs Mer

Komplettera eller byta yrke

Det är svårt att från början veta exakt vad man själv vill göra i framtiden eller vilket yrke som man ...
Läs Mer

Anställnings- och arbetsformer

Inom samhällsbyggnadsbranschen arbetar de flesta som kollektivanställda eller som tjänstemän. Den som väl har fått ett arbete inom samhällsbyggnad, t.ex ...
Läs Mer

Ombyggnadsprojektens specifika förutsättningar – och kompetensbehov!

Ombyggnadsprojekt ställer särskilda krav Viktigt att belysa är att en ombyggnadsprocess har så passa skilda förutsättningar i förhållande till än ...
Läs Mer

Läs mer:

Anställnings- och arbetsformer

Tips på yrken i branschen:

Plattsättare – branschorganisation Byggkeramikrådet (och PER)

Håltagare, rivare eller sanerare – branschorganisation Byggnadsberedning BFB

Ställningsbyggare – branschorganisation Ställningsentreprenörerna STIB

Murare eller putsare – branschorganisation Mur- och putsföretagen.

Isolerare/lösullsinstallatör – branschföreningen Isolerarna/Lösullisolering

Relining-montör eller –tekniker – branschföreningen Brif – relining i fastigheter

Klicka på respektive branschorganisation – för mer info och kontakt.

 

Yrkesinformation från samarbetspartners

Vad gör en håltagare?

Arbeta som murare

Annonsplats

Hur blir man behörig?

Behörig Lösull

Annonsplats